Thông báo
Sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer khác nhau như thế nào?
11:28 | 02/03/2021 - VIP1

Sa sút trí tuệ (SSTT) là thuật ngữ chung chỉ sự suy giảm chức năng nhận thức nặng đến mức ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày của bệnh nhân.