Thông báo
10 dấu hiệu cảnh báo sa sút trí tuệ
11:29 | 02/03/2021 - VIP7

Suy giảm nhận thức không phải là quá trình lão hoá thông thường! Rối loạn nhận thức (MCI) là trạng thái trung gian giữa sa sút trí tuệ và lão hoá thông thường, 15%- 50% bệnh nhân MCI có thể phục hồi chức năng nhận thức về bình thường.