Thông báo
Hướng dẫn giới thiệu dịch vụ

Mô tả dịch vụ:


Dịch vụ thuốc.

Bí quyết để có sức khỏe vàng với các gói cước thông tin liên quan tới y tế sức khỏe tổng hợp và bao gồm cả những gói cước liên quan tới cách phòng tránh chữa những bệnh lý chuyên biệt như tim mạch, xương khớp, sinh lý…

Dịch vụ bao gồm 10 gói thông tin như sau:
• Gói thông tin thuốc tổng hợp
• Gói tiêu hóa
• Gói hô hấp
• Gói xương khớp
• Gói tim mạch
• Gói sinh lý
• Gói giảm béo
• Gói làm đẹp
• Gói Vip ngày
• Gói Vip tuần

Cách sử dụng dịch vụ:

Đăng ký sử dụng.

Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ qua bản tin SMS hoặc qua Wap/website của dịch vụ.

Khách hàng đã là thuê bao của dịch vụ thì có thể được đọc toàn bộ nội dung thông tin liên quan tới gói dịch vụ đã đăng ký qua bản tin SMS (hệ thống sẽ gửi chủ động vào 1 khung giờ cố định) hoặc đọc trực tiếp trên Wap/website của dịch vụ.

Giá cước:

STT Gói Giá cước (đã bao gồm VAT)
1 Gói tổng hợp Cước TB ngày 1000đ / ngày
Cước TB tuần 5000đ / tuần
2 Gói tiêu hóa Cước TB tuần 3000đ / tuần
3 Gói hô hấp Cước TB tuần 3000đ / tuần
4 Gói xương khớp Cước TB tuần 3000đ / tuần
5 Gói tim mạch Cước TB tuần 3000đ / tuần
6 Gói sinh lý Cước TB tuần 3000đ / tuần
7 Gói giảm béo Cước TB tuần 3000đ / tuần
8 Gói làm đẹp Cước TB tuần 3000đ / tuần
9 Gói VIP ngày Cước TB ngày 3000đ / ngày
10 Gói VIP tuần Cước TB tuần 15000đ / tuần
Đăng ký/Hủy: Qua SMS: cú pháp đăng ký/hủy a. Gói Thông tin tổng hợp :

(Mã gói: TH)

Đăng ký gói ngày

Cú pháp đăng ký: khách hàng có thể đăng ký gói cước theo một trong cú pháp sau

DK TH1

Hủy gói Cú pháp hủy:

HUY TH1

Đăng ký gói tuần

Cú pháp đăng ký: khách hàng có thể đăng ký gói cước theo một trong cú pháp sau

DK TH7

Hủy gói Cú pháp hủy:

HUY TH7

b. Gói Thông tin bệnh lý tiêu hóa

Đăng ký gói

Cú pháp đăng ký: khách hàng có thể đăng ký gói cước theo một trong cú pháp sau

DK TIEUHOA

Hủy gói Cú pháp hủy:

HUY TIEUHOA

c. Gói thông tin bệnh lý hô hấp

(Mã gói: HOHAP)

Đăng ký gói

Cú pháp đăng ký: khách hàng có thể đăng ký gói cước theo một trong cú pháp sau

DK HOHAP

Hủy gói Cú pháp hủy:

HUY HOHAP

d. Gói thông tin bệnh lý xương khớp

(Mã gói: XUONGKHOP)

Đăng ký gói

Cú pháp đăng ký: khách hàng có thể đăng ký gói cước theo một trong cú pháp sau

DK XUONGKHOP

Hủy gói Cú pháp hủy:

HUY XUONGKHOP

e. Gói thông tin bệnh lý tim mạch

(Mã gói:TIMMACH)

Đăng ký gói

Cú pháp đăng ký: khách hàng có thể đăng ký gói cước theo một trong cú pháp sau

DK TIMMACH

Hủy gói Cú pháp hủy:

HUY TIMMACH

f. Gói thông tin bệnh lý sinh lý

(Mã gói: SINHLY)

Đăng ký gói

Cú pháp đăng ký: khách hàng có thể đăng ký gói cước theo một trong cú pháp sau

DK SINHLY

Hủy gói Cú pháp hủy:

HUY SINHLY

g. Gói thông tin Giam beo

(Mã gói: GIAMBEO)

Đăng ký gói

Cú pháp đăng ký: khách hàng có thể đăng ký gói cước theo một trong cú pháp sau

DK GIAMBEO

Hủy gói Cú pháp hủy:

HUY GIAMBEO

h. Gói thông tin Giam beo

(Mã gói: GIAMBEO)

Đăng ký gói

Cú pháp đăng ký: khách hàng có thể đăng ký gói cước theo một trong cú pháp sau

DK GIAMBEO

Hủy gói Cú pháp hủy:

HUY GIAMBEO

i. Gói thông tin Làm đẹp

(Mã gói: LAMDEP)

Đăng ký gói

Cú pháp đăng ký: khách hàng có thể đăng ký gói cước theo một trong cú pháp sau

DK LAMDEP

Hủy gói Cú pháp hủy:

HUY LAMDEP

Miễn phí cước nhắn tin lên đầu số 9169 j. Gói thông tin VIP ngày

(Mã gói: VIP1)

Đăng ký gói

Cú pháp đăng ký: khách hàng có thể đăng ký gói cước theo một trong cú pháp sau

DK VIP1

Hủy gói Cú pháp hủy:

HUY VIP1

Miễn phí cước nhắn tin lên đầu số 9169 k. Gói thông tin VIP tuần

(Mã gói: VIP7)

Đăng ký gói

Cú pháp đăng ký: khách hàng có thể đăng ký gói cước theo một trong cú pháp sau

DK VIP7

Hủy gói Cú pháp hủy:

HUY VIP7

Miễn phí cước nhắn tin lên đầu số 9169