Thông báo
Tra cước
Tên gói cước Cú pháp
Gói tổng hợp Cước TB ngày 1000đ / ngày
Cước TB tuần 5000đ / tuần
Gói tiêu hóa Cước TB tuần 3000đ / tuần
Gói hô hấp Cước TB tuần 3000đ / tuần
Gói xương khớp Cước TB tuần 3000đ / tuần
Gói tim mạch Cước TB tuần 3000đ / tuần
Gói sinh lý Cước TB tuần 3000đ / tuần
Gói giảm béo Cước TB tuần 3000đ / tuần
Gói làm đẹp Cước TB tuần 3000đ / tuần